BIOPLAN

Onze toekomstvisie wordt werkelijkheid

“Al meer dan tien bedrijven gestart met het plan van de toekomst!”

Een plan van de toekomst, dat klinkt futuristisch? Wat houdt dat in?
Bij APC zijn wij er van overtuigd dat plaagdierbeheersing ook zonder biocide kan. Met deze visie werken wij aan een geheel vernieuwd beheersingsplan voor 2025. Hiermee willen wij een agrarisch bedrijf zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor plaagdieren zoals vliegen, ratten en muizen en tevens de biodiversiteit op uw bedrijf verbeteren. Begin 2020 zijn wij daarom met meer dan tien bedrijven gestart met het bioplan van de toekomst. In dit plan werken we met drie barrières die plaagdieren ieder op een unieke manier weren.

Heeft u vragen?

Laat APC u terugbellen of mailenBarrière A – Natuurlijke wering

De eerste barrière is het aantrekken van natuurlijke vijanden. Dit gebeurt in de buitenste rand rond het erf en staat in het teken van het aantrekken van roofdieren zoals uilen (kerkuil en steenuil), torenvalken, zwaluwen en sperwers. Door het ophangen van nestkasten en het plaatsen van knotwilgen, elzen en berken biedt u deze vogels een overzichtelijke plek om te jagen. Door het maaien van slootkanten rondom het erf beperkt u de verblijf- en voedselvindplaatsen van plaagdieren.

  • Eén zwaluw eet tot wel vijftigduizend vliegen, muggen en andere insecten per week
  • Eén uil kan in één jaar maar liefst tweeduizend ratten vangen en aan haar uilskuikens voeren.
Zwaluw bioplan 2025
uil
Kerk uil bioplan 2025
Valk

Barrière B – Territorium bewaking d.m.v. geur

De tweede barrière is het onaantrekkelijk maken van een erf door middel van geur. Knaagdieren vertrouwen namelijk heel sterk op geur. Dit creëren wij door middel van beplanting en het plaatsen van geurpaaltjes. Er zijn ook tientallen inheemse planten die knaagdieren en/of vliegen weren, ook wanneer zij niet in bloei staan.

Bloemen akker
Tracktor bioplan 2025
Geurpalen
Combinatie muizenval en geurpalen bioplan 2025

Barrière C – Overige maatregelen

Binnen de laatste barrière vallen alle zaken voor het vangen of weren van plaagdieren die toch in de buurt van of zelfs in de stal zijn gekomen:

  • Het uitzetten van natuurlijke vijanden van de Organic Control productlijnen. Deze roofinsecten bestrijden ieder een ander stadia van de vlieg. Ze zijn lichtschuw en vormen daardoor zelf geen overlast.
  • We adviseren gemalen oester en mosselschelpen rondom de stallen. Ratten en muizen lopen hier niet graag overheen.
  • Het plaatsen van lokdozen met een rattenklem of lokstof rondom het bedrijf. Dit kan ook in combinatie met biologische bestrijdingsmiddelen.
  • Het ophangen van vliegenvallen in en rond het bedrijf.
  • Het plaatsen van elektrische vliegenlampen in de stal.

Door alle zintuigen van plaagdieren te prikkelen kan een omgeving heel onaantrekkelijk worden voor knaagdieren. Wij maken gebruik van slecht zicht, tast (gevoelige pootjes) en reukvermogen van vliegen, muizen en ratten.

Oestergrit
Lokdoos APC
vliegenvallen
sluipwespen voor bioplan 2025

Biologische bestrijdingsplan van de toekomst

We zijn hier op een van de eerste locaties waar we van start zijn gegaan met het biologische bestrijdingsplan van de toekomst. Het doel van het plan is dat we biodiversiteit omhoog gooien met flora en fauna voorzieningen proberen we muizen en ratten te weren. Hoe meer insecten hoe meer vogels. Hoe meer vogels, hoe meer roofvogels. Uiteindelijk zal dat de populatie muizen, ratten en vliegen aanzienlijk verminderen. Het plan van de toekomst omvat drie schillen rondom een agrarisch bedrijf.

De 3 schillen

In de eerste schil zaaien we speciaal gras was zeer stug en zeer open van structuur is. Door het aantrekken van roofvogels is dit een omgeving waar muizen en ratten zich niet prettig voelen en ook snel zullen worden weggejaagd door roofvogels. De tweede schil is een schil met kruiden. Kruiden, door hun geur en structuur zullen muizen en ratten dit liever weren dan dat ze hier doorheen lopen. De laatste schil is het plaatsen van geurkokers en CO2 vallen. Met de geurkokers verjagen we de muizen en ratten met de co2 vallen vangen we de laatste muizen en ratten af.

Wij hebben zojuist een steenuilenkast opgehangen, voor het aantrekken van een steenuil. De kast staat in een boom omdat hij dan goed beschut zit en lekker rustig. Een steenuil helpt mee om muizen en kleine ratjes op de boerderij te vangen.

Mariëlle en John Vesseur

Melkveebedrijf De Heerenhoeve

bioplan 2025

Ons bedrijf heet Melkveebedrijf De Heerenhoeve gevestigd in Oostburg.
Wij gaan starten met het Agro Pest Control (APC) beheersplan om met oog voor de biodiversiteit rondom en op ons bedrijf de schadelijke dieren te bestrijden zonder schade toe te brengen aan de nuttige dieren, vogels en insecten.
En tevens omdat wij klasseboeren zijn kun je dit gifvrije verhaal ook uitdragen naar de klassen toe en extra aandacht schenken aan de biodiversiteit op ons bedrijf.
Wij verwachten dat het een complete gifvrije oplossing wordt voor het behoud van de voor ons nuttige en mooie dieren. Tevens zijn wij sinds kort gestart met biologische vliegenbestrijding.

Gerard, Ans en Lisa Reimert

Biologisch melkgeitenbedrijf Reimert

bioplan 2025

Wij gaan starten met het nieuwe APC beheersingsplan omdat het mooi past in onze biologische bedrijfsvoering waarin geen chemische bestrijdingsmiddelen thuis horen.
Voor de bestrijding van vliegen werken wij al een aantal jaren naar tevredenheid met de biologische bestrijding via APC.

Christian van Bommel

Eigenaar Oma’s Kip - Scharrel vleeskuiken bedrijf

bioplan 2025 Christian-van-Bommel

Voorheen deed Christian van Bommel de knaagdierbestrijding op zijn bedrijf altijd zelf. De bestrijding wordt steeds omslachtiger geeft Christian aan: “Voor het IKB moeten er tegenwoordig hele plannen geschreven worden, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een bedrijf om mij hierin te ondersteunen. En met de veranderingen van de wetgeving in 2023 moeten we toch iets, ik ben niet iemand die dan gaat afwachten maar ga op zoek naar een antwoord.”
Christian is met zijn bedrijf stukje bij beetje aan het omschakelen naar HyCare, op deze manier kwam hij via Schippers ook bij APC terecht. “Ik geloof in de combinatie van het weren van plaagdieren door middel van geur en het bestrijden van de plaagdieren met de elektrische val.