Keurmerken APC

Om de kwaliteit van onze ongediertebestrijding te kunnen waarborgen beschikken we over diverse keurmerken en registraties. Denkt u hierbij onder meer aan het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB), het keurmerk KPMB IPM Rattenbeheersing en de IKB PSB registratie voor erkende pluimveeservicebedrijven. Deze IKB PSB registratie betekent dat we de regels van de arbeidstijdenwet handhaven en de hygiëne in pluimveestallen en diergezondheidszorg te allen tijde waarborgen.

Met onze keurmerken en registraties kunnen wij iedere agrariër kwaliteitsgarantie bieden in de volgende beheersingsdiensten:

  • vliegenbestrijding

  • knaagdierbestrijding(ratten en muizen)

  • Keverbestrijding

  • bloedluisbestrijding

Hierbij zijn we eveneens volgens NEN 4400-1 genormeerd. Dit houdt in dat we voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Ook voldoen we hiermee aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Voorkom financiële schade door knaagdieren.

Download de brochure voor meer informatie over onze biologische bestrijdingsmethodes, onze producten en het Total Care programma.