Natuur helpt plaagdieren weren

Het beheersen van plaagdieren bij agrarische bedrijven gaat volgens Joan Rooijakkers een nieuwe fase in. ‘In 2025 bestrijden wij knaagdieren en vliegen op een natuurlijke wijze zonder gebruik te hoeven maken van biociden.’
Rooijakkers, directeur van Agro Pest Control (APC) merkt op dat het bestrijden van plaagdieren de afgelopen 30 jaar weinig is opgeschoten. ‘Nog steeds wordt volop gif gebruikt. Het arsenaal aan bestrijdingsmiddelen is beperkter geworden en ze zijn “zwaarder” omdat resistentievorming zijn tol heeft geëist. Nieuwe deuren zijn amper geopend, terwijl bij het produceren van melk, vlees of eieren uiterst zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Dat besef groeit bij voedselproducenten snel en daar moeten we als plaagdierbestrijders in mee.’

Daarom is de tijd rijp om de bakens te verzetten. ‘Volop inzetten op het weren van plaagdieren op het erf en in de stallen’, zegt hij. ‘Monitoren waar welke problemen zitten en dan een natuurlijke oplossing zoeken. Biologische bestrijding past in het streven naar een duurzame voedselproductie en het zal bijdragen aan een beter imago van met name de intensieve veehouderij.’

Waar Rooijakkers in 2025 wil staan is een volledig integrale biologische aanpak. Met een erfbeplantingsplan is al heel veel te doen aan plaagdierbeheersing. ‘De juiste mix van inheemse vaste planten en eenjarige perkplantjes zijn hulpjes om specifieke overlastgevers te weren. Bepaalde (planten)geuren zijn onaantrekkelijk voor muizen, ratten en zelfs everzwijnen. Knotwilgen zijn broedplaatsen voor roofvogels die knagers wegvangen’ licht hij toe. ‘Maar ook het plaatsen van vliegenzakken, zwaluwhotels buiten de stallen of geurpalen op strategische plekken op het erf zijn alternatieven. We gebruiken de kracht van de natuur, terwijl de biodiversiteit toeneemt en het er ook nog eens mooi uitziet.’ Door op deze natuurlijke manier terreinen rond de stallen onaantrekkelijk te maken is volgens Rooijakkers al 90 procent van de plaagdierwering op een veehouderijbedrijf gedaan.

Naast een natuurlijk evenwicht op het erf verdient het onaantrekkelijk maken van een stal als leefomgeving voor plaagdieren ook extra aandacht. ‘Bij de (ver)bouw van stallen rekening houden met het weren van vliegen, ratten en muizen scheelt later veel bestrijdingswerk. Daarbij ondersteunen wij klanten aan de tekentafel en in het werk. Isolatie en pur afdichten met aluminium platen, degelijk vliegengaas plaatsen en kieren en naden in vloeren en kelders voorkomen’, tipt de APC-directeur. ‘Het lijken kleine details en het kost wat meer, maar dan zijn stallen 10 jaar ongediertevrij te houden. Hierdoor hoef je plaagdieren alleen te monitoren. Bewust bezig zijn met pestcontrol betekent werken aan brandwering en voorkomen van een stalbrand.’