Ongediertebestrijding innoveert naar gifloze toekomst

APC ziet wet- en regelgeving en voedselveiligheid als aanjager voor professionalisering
Het bestrijden van ongedierte op agrarische bedrijven zal in de toekomst vrijwel helemaal op preventie zijn gestoeld. “We dringen nu al 90 procent van het gebruik van gifstoffen terug met onze geïntegreerde aanpak”, zegt Joan Rooijakkers, commercieel directeur van APC. “Ons doel: bestrijding zonder gif in 2025.”

Ongedierte op veebedrijven aanpakken zonder gebruik te maken van gif, is het pad dat Rooijakkers al een kwart eeuw geleden uitstippelde. “Om het aanpakken van vliegenoverlast met natuurlijke vijanden werd ik destijds uitgelachen. Maar we hebben deze preventieve vliegenaanpak doorontwikkeld en het is intussen op veel veehouderijen ingeburgerd.”

Alternatieven om ongedierte effectief te bestrijden zijn volgens Rooijakkers te ontdekken in de natuur. Roofvogels en marters hebben bijvoorbeeld graag ratten en muizen op hun menu. “Dus bied deze ongediertebestrijders een geschikt jachtterrein rond de stallen en ze zorgen op een biologische wijze voor het beperkt houden van de knaagdierpopulatie.”

Ook het gebruik van andere natuurlijke middelen om knaagdieren van bedrijven te weren, is een ontwikkeling die volgens de APC-directeur niet is te stoppen. “Geurpalen rond de gebouwen die continu bedreigende reukstoffen voor knagers verspreiden, is zo’n innovatie. Organic Rodent Control Tupo biedt preventieve zekerheid en maakt echt deel uit van de toekomst.”

Gifloze bestrijding

Samenspel cruciaal

Essentieel voor het slagen van een preventieve aanpak op het boerenerf is het samenspel van de veehouder en de ongediertebestrijder. Deze samenwerking is gebaseerd op visie, vertrouwen en transparantie. “De veehouder is 24/7 op de boerderij en in en rondom de stallen bezig met het op orde houden van de werkomgeving. Dat is de basis van het weren van ratten en muizen”, zegt Rooijakkers. “Daarnaast is hij als het ware onze ogen en oren als ongediertezaken op zijn bedrijf spelen. Dat kan hij melden in een afgeschermde online omgeving zodat hij ons meeneemt in de ontwikkelingen op zijn erf. Zo kunnen we tussen de periodieke controles door in goed overleg dingen bijsturen als dat noodzakelijk is.”

Maar omgekeerd is ook het geval. Alles wat een gecertificeerde ongediertebestrijder doet of opmerkt tijdens een controleronde legt hij secuur digitaal vast in een persoonlijk systeem per klant. “Documenteren en monitoren is niet alleen een must om aan te tonen dat je voldoet aan de wetgeving, maar het levert ook nuttige informatie op voor het zo effectief mogelijk bestrijden van plaagdieren op je bedrijf.”

Rodent Tupo

Wakkere ondernemers

Agrarische ondernemers en producenten van voedsel tonen hun voorkeur voor biologische beheersing van plaagdieren. “Voedselveiligheid en hygiëne zijn cruciale onderdelen in hun bedrijfsvoering. Werken met gifstoffen om plaagdieren aan te pakken, past niet in hun toekomstplaatje”, benadrukt Rooijakkers. “Voorlopers zijn wakker, ze laten zich niet verrassen door een verbod op het gebruik van biociden in de gebouwen. Als APC gaan we voorop in die natuurlijke strijd tegen plaagdieren en zorgen we voor duurzame oplossingen op maat. Wel rekenen we erop dat de verantwoorde inzet van gif – als noodoplossing bij overlastsituaties – mogelijk blijft om échte horrorscenario’s te voorkomen.”