ONGEDIERTEBESTRIJDING

VOOR DE VEEHOUDERIJ

Iedere dag bieden wij agrariërs een bestrijdingsoplossing op maat waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van biologische producten.

Ongediertebestrijding in de agrarische sector

Voor ongediertebestrijding in de agrarische sector biedt APC al ruim 25 jaar professionele diensten. Onze producten en methodieken worden onder meer toegepast in de intensieve veehouderij. Iedere dag bieden wij agrariërs een bestrijdingsoplossing op maat waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van biologische producten.

Vliegenbestrijding

Vliegenbestrijding

Een effectieve en doeltreffende aanpak voor het bestrijden en voorkomen van vliegen in en rondom veestallen.

Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding

Een professionele en verantwoorde totaalaanpak voor ratten en muizen op en rond een agrarisch bedrijf.

Biologisch beheersing

Biologisch beheersing

Een agrarisch bedrijf vrij van vliegen en knaagdieren houden zonder het gebruik van biocide. Het kan!

Bloedluis controle

Bloedluis controle

Meerdere 100% biologische bestrijdingsmethoden voor het bestrijden van bloedluizen in pluimveestallen.

Onze bestrijdingsdiensten

Om de kwaliteit van onze ongediertebestrijding te kunnen waarborgen beschikken we over diverse keurmerken en registraties. Denkt u hierbij onder meer aan het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB), het keurmerk KPMB IPM Rattenbeheersing en de IKB PSB registratie voor erkende pluimveeservicebedrijven. Deze IKB PSB registratie betekent dat we de regels van de arbeidstijdenwet handhaven en de hygiëne in pluimveestallen en diergezondheidszorg te allen tijde waarborgen.

Met onze keurmerken en registraties kunnen wij iedere agrariër kwaliteitsgarantie bieden in de volgende bestrijdingsdiensten:

  • vliegenbestrijding
  • knaagdierbestrijding (ratten en muizen)
  • madenbestrijding
  • bloedluisbestrijding

Hierbij zijn we eveneens volgens NEN 4400-1 genormeerd. Dit houdt in dat we voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Ook voldoen we hiermee aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien.

1 OPSTELLEN

Persoonlijk bestrijdingsplan

2 OPVOLGEN

van bestrijdingsplan

3 CONTROLEREN

registreren en bijsturen

Keurmerk knaagdier managment
KPMB
IKB
NEN 4400-1
Skal

Biologische ongediertebestrijding

In de afgelopen decennia is voedselproductie aan veel veranderingen onderhevig geweest. Daar waar voorheen bij groenteteelt en glastuinbouw noodgedwongen gebruik werd gemaakt van biociden, is dit vandaag de dag nauwelijks meer aan de orde. APC speelt in op deze ontwikkelingen door ook zoveel mogelijk biologische bestrijdingsmiddelen in te zetten. In varkensstallen bijvoorbeeld, waar wij roofvliegen uitzetten ter bestrijding van larven. Daarnaast maken wij ook gebruik van sluipwespen, roofmijten en feromoonvallen. Het resultaat is werkelijk verbluffend.

Een biocidereductie van maar liefst 90%

Nadat de nieuwe wetgeving “Buitengebruik Rodenticiden” werd ingevoerd en doordat er natuurlijke vijanden werden in gezet bij vliegenbestrijding, is er een biocidereductie van maar liefst 90% behaald. Met exact hetzelfde resultaat als bij biociden het geval was. Nu is deze nieuwe biologische bestrijdingsmethodiek niet eenvoudig. Juist daarom heeft APC hier een speciaal trainingsprogramma op afgestemd. Zo kunnen wij iedere agrariër een verantwoorde bestrijdingsoplossing bieden.

Smiley face

Ons plan van aanpak

Met een goed bestrijdingsplan kan overlast door ongedierte voorkomen worden.

Bij APC draait het allemaal om het ontzorgen van de agrariër. Daarom voeren onze ervaren bestrijdingstechnici het volledige traject uit en houden hierover de regie. Alleen zo kunnen wij effectief het ongedierte bestrijden en onze klanten volledige garantie bieden. Hier is uiteraard veel discipline voor nodig evenals een brede kennis van de agrarische sector en de wetgeving. Ditzelfde geldt voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van ongediertebestrijding. Op deze manier dragen we samen met onze klanten bij aan een voedselproductie die verantwoord is.

Arrow

Gratis eerste bedrijfsbezoek

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten?
Maak nu een afspraak en ontvang een GRATIS no fly zone plantje
APC Brochure