ONGEDIERTEBESTRIJDING

VOOR DE VEEHOUDERIJ

Iedere dag bieden wij agrariërs een bestrijdingsoplossing op maat waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van biologische producten.

Ongediertebestrijding in de agrarische sector

APC biedt al ruim 25 jaar professionele diensten aan voor ongediertebestrijding in de agrarische sector. Onze producten en methodieken voor ongediertebestrijding worden onder meer toegepast in de intensieve veehouderij. Wij zijn gespecialiseerd in ongediertebestrdrijding in de agrarische sector en bieden agrariërs een bestrijdingsoplossing op maat, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van biologische producten. Hiermee zorgen wij ervoor dat de ongediertebestrijding die wij bieden uiterst effectief is en ook nog eens goed voor het milieu, mens en dier.

Waarom gebruik maken van ongediertebestrijding

Ongedierte overlast is een veelvoorkomend probleem waar vele veehouders mee te maken hebben. Overlast van vliegen, knaagdieren, waaronder muizen en ratten, bloedluizen en maden. Iedereen die hier wel eens mee te maken heeft gehad, weet welke problemen en gevaren deze plaagdieren met zich mee kunnen brengen. Deze plaagdieren kunnen ziektes overbrengen, beschadigen en vervuilen gebouwen en zorgen voor overlast en stress bij uw dieren. Professionele ongediertebestrijding biedt dan dé oplossing.

Vliegenbestrijding

Vliegenbestrijding

Een effectieve en doeltreffende aanpak voor het bestrijden en voorkomen van vliegen in en rondom veestallen.

Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding

Een professionele en verantwoorde totaalaanpak voor ratten en muizen op en rond een agrarisch bedrijf.

Biologisch beheersing

Biologisch beheersing

Een agrarisch bedrijf vrij van vliegen en knaagdieren houden zonder het gebruik van biocide. Het kan!

Bloedluis controle Ongediertebestrijding

Bloedluis controle

Meerdere 100% biologische bestrijdingsmethoden voor het bestrijden van bloedluizen in pluimveestallen.

Diensten voor ongediertebestrijding

Bij APC bieden wij verschillende diensten voor ongediertebestrijding aan. Om de kwaliteit van onze ongediertebestrijding te kunnen waarborgen beschikken we over diverse keurmerken en registraties. Denkt u hierbij onder meer aan het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB), het keurmerk KPMB IPM Rattenbeheersing en de IKB PSB registratie voor erkende pluimveeservicebedrijven. Deze IKB PSB registratie betekent dat we de regels van de arbeidstijdenwet handhaven en de hygiëne in pluimveestallen en diergezondheidszorg te allen tijde waarborgen.

Met onze keurmerken en registraties kunnen wij iedere agrariër kwaliteitsgarantie bieden in de volgende bestrijdingsdiensten

Hierbij zijn we eveneens volgens NEN 4400-1 genormeerd. Dit houdt in dat we voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Ook voldoen we hiermee aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien.

1 OPSTELLEN

Persoonlijk bestrijdingsplan

2 OPVOLGEN

van bestrijdingsplan

3 CONTROLEREN

registreren en bijsturen

Keurmerk knaagdier managment Ongediertebestrijding
KPMB
IKB Ongediertebestrijding
NEN 4400-1
Skal Ongediertebestrijding

Biologische ongediertebestrijding

In de afgelopen decennia is voedselproductie aan veel veranderingen onderhevig geweest. Daar waar voorheen bij groenteteelt en glastuinbouw noodgedwongen gebruik werd gemaakt van biociden, is dit vandaag de dag nauwelijks meer aan de orde. APC speelt op deze ontwikkelingen in door gebruik te maken van biologische ongediertebestrijding door het zoveel mogelijk inzetten van biologische bestrijdingsmiddelen. In varkensstallen bijvoorbeeld zetten wij roofvliegen uit ter bestrijding van larven. Daarnaast maken wij ook gebruik van sluipwespen, roofmijten en feromoonvallen. De biologische ongediertebestrijding waar wij gebruik van maken levert verbluffend resultaat op en deze is even effectief als de reguliere ongediertebestrijding methodieken.

Een biocidereductie van maar liefst 90%

Nadat de nieuwe wetgeving “Buitengebruik Rodenticiden” werd ingevoerd en doordat er natuurlijke vijanden werden ingezet bij vliegenbestrijding, is er een biocidereductie van maar liefst 90% behaald. Met exact hetzelfde resultaat als bij biociden het geval was. Nu is deze nieuwe biologische bestrijdingsmethodiek niet eenvoudig. Om die reden heeft APC hier een speciaal trainingsprogramma op afgestemd. Zo kunnen wij bij iedere agrariër gebruik maken van onze biologische ongediertebestrijding en kunne wij iedere agrariër een verantwoorde bestrijdingsoplossing bieden.

Smiley face

Ons plan van aanpak

Met een goed bestrijdingsplan kan overlast door ongedierte voorkomen worden.

Bij APC draait het allemaal om het ontzorgen van de agrariër. Daarom voeren onze ervaren bestrijdingstechnici het volledige traject uit en houden hierover de regie. Alleen zo kunnen wij effectief het ongedierte bestrijden en onze klanten volledige garantie bieden. Hier is uiteraard veel discipline voor nodig evenals een brede kennis van de agrarische sector en de wetgeving. Ditzelfde geldt voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van ongediertebestrijding. Op deze manier dragen we samen met onze klanten bij aan een voedselproductie die verantwoord is.

Arrow Ongediertebestrijding

Gratis eerste bedrijfsbezoek

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten?
Maak nu een afspraak en ontvang een GRATIS no fly zone plantje


Lees ons privacybeleid

APC Brochure Ongediertebestrijding