Producten

Organic Control

Bij APC gebruiken we verschillende producten om ongedierte te bestrijden.  Om ongedierte te bestrijden zonder het gebruik van biocide hebben we de Organic lijn opgezet. Deze bestaat uit Organic Rodent Control, Organic Fly Mite Control, Organic Red Mite Control en Predal.

Organic Rodent Control

Bij APC gebruiken we verschillende methodes om overlast van knaagdieren te stoppen. Op de eerste plaats doen wij ter plaatse een onderzoek en hanteren wij een aantal preventieve maatregelen. Dit minimaliseert de kans dat u daadwerkelijk met een omvangrijk ongedierteprobleem te maken krijgt. Naast de preventieve maatregelen stellen wij voor u een bestrijdingsplan op. 

Organic Rodent Control – Tupo

Organic Rodent Control Tupo is een volledig biologische geurstof welke door de intense en dreigende geur ratten en muizen verdrijft. Het product bootst de geur van natuurlijke vijanden na gecombineerd met een brandlucht. Deze geur creëert een onveilige en dreigende situatie welke ratten en muizen vermijden. Door de specifieke geurverspreiding gaan de knaagdieren snel op zoek naar een plaats waar zij veilig zijn. 

Organic Rodent Control – Good Nature

De Organic Rodent Control Multi Trap is een val voor muizen en ratten. Met deze val is het mogelijk om op een milieuvriendelijke en humane manier zonder gif ratten en muizen te bestrijden. Door middel van een hele agressieve lokstof worden knaagdieren zo sterk gelokt dat zij zelfs over dode dieren heen kruipen. De val werkt met gaspatronen en kan per patroon 25 keer toeslaan. 

Organic Fly Control.

Bij APC gebruiken we verschillende duurzame methodes om deze overlast te stoppen. Zo adviseren onze specialisten u op het gebied van hygiëne, en stellen we een hygiëneplan op. Dit minimaliseert de kans dat u daadwerkelijk met een omvangrijk ongedierteprobleem te maken krijgt. Op de eerste plaats doen wij ter plaatse onderzoek. Naast de preventieve maatregelen, helpen wij u ook met de daadwerkelijke bestrijding en stellen wij voor u een bestrijdingsplan op.

APC bestrijdt vliegen op veehouderijen door gebruik te maken van de Organic Fly producten.
Door deze biologische oplossing houden wij vliegen van uw erf.

Stadium 1 - Eitjes van de vlieg

Organic Fly Control – Pred Mite

De eitjes van de vlieg worden op warme, vochtige en voedselrijke plaatsen (zoals mest en voerresten) gelegd. Slechts enkele uren later komen er al kleine witte maden uit. Door het regelmatig uitzetten van roofmijten worden de vliegeneieren en jonge larven van vliegen op een natuurlijke manier onder controle gehouden. Roofmijten functioneren perfect in zowel droge als vochtige mest en daar waar stro wordt gebruikt.

Stadium 2 - Maden

Organic Fly Control – Pred Fly

Na 3 á 4 dagen kunnen maden volledig volgroeid zijn. Dit stadium van de vlieg pakken wij aan door het regelmatig uitzetten van speciale roofvliegen.
De roofvliegen zullen zich nestelen in de drijfmestkelder; de roofvlieg is namelijk lichtschuw. Na enige tijd zal de larve uit het in de mest gelegde ei komen. Wanneer de larve sterk genoeg is, zuigt zij de larven van de kamervlieg leeg.

 

Stadium 3 - Maden en motmuggen

Organic Fly Control – Predal

Organic Moth Control Predal bevat aaltjes die parasiteren op larven van insecten, zelfs die van motmuggen die niet gevoelig zijn voor madendood.
Een voordeel bij het gebruik van Organic Moth Control Predal is dat er geen biociden in de mestput komen.

Stadium 4 - Vliegenpop

Na 3 á 4 dagen kunnen maden volledig volgroeid zijn. Dit stadium van de vlieg pakken wij aan door het regelmatig uitzetten van speciale roofvliegen.
De roofvliegen zullen zich nestelen in de drijfmestkelder; de roofvlieg is namelijk lichtschuw. Na enige tijd zal de larve uit het in de mest gelegde ei komen. Wanneer de larve sterk genoeg is, zuigt zij de larven van de kamervlieg leeg.

Organic Red Mite Control

Om de bloedluis tegen te gaan zet APC Pred Hypo® in, een roofmijtsoort die vrijwel onmiddellijk korte metten maakt met de bloedluizen in uw stal. Het product is ongevoelig voor temperatuurschommelingen, wisselingen in de luchtvochtigheid en veilig voor kippen en andere vogels. Pred Hypo is een toonbeeld van duurzaamheid. Het product sluit perfect aan op wat wij onze klanten in de pluimveesector willen bieden: een oplossing die betrouwbaar, effectief en van hoge kwaliteit is.

 Predal®

Predal® parasiteert in larven van de kever en vermenigvuldigen zich in deze gastheer waardoor deze afsterft. Hierdoor wordt de bestaande overlast van kever op een veilige, verantwoorde en biologische wijze bestreden. Predal® is dan ook een uniek bestrijdingsproduct dat een essentiële bijdrage levert aan de duurzame productie van pluimveebedrijven.

Predal® is het product volledig biologisch en is er geen vervolgschade bij de toepassing van het product omdat aaltjes zonder de larven van de kever niet overleven. Met Predal® is het duurzaam bestrijden van tempexkevers simpelweg de realiteit. Dit sluit perfect aan op wat wij onze klanten in de pluimveesector willen bieden: een oplossing die betrouwbaar, effectief en van hoge kwaliteit is.

 

Organic Rodent Control Tupo gras

Voorkom financiële schade door knaagdieren.

Download de brochure voor meer informatie over onze biologische bestrijdingsmethodes, onze producten en het Total Care programma.