Ongedierte veroorzaakt ziekten op veehouderijen

Het is al langer algemeen bekend dat ongedierte zorgt voor overlast op een veehouderij. Bruine ratten, zwarte ratten en huismuizen zijn verantwoordelijk voor veel knaagschade. Ook bevuilt ongedierte het voer met ontlasting, ziekten en geur. Dit zorgt voor onhygiënische situaties. Is er op jouw veehouderij ook overlast door ongedierte? Je loopt dan het risico dat het ongedierte ziektekiemen overdragen naar jouw dieren. Op een professionele veehouderij is ongedierte oorzaak nr. 1 van het overdragen van ziekten.

Knaagdieren in de pluimveehouderij

Op een pluimveehouderij zijn knaagdieren zeer ongewenste bezoekers. In de stallen van het pluimvee knagen ze aan de inventaris en eten ze mee uit de voerbakken. Nog vervelender is het feit dat ze ziektekiemen bij zich dragen. Deze kunnen bij zowel mensen als bij het pluimvee ziekten veroorzaken. Muizen kunnen salmonella, Campylobacter, Pasteurella, kwaadaardige E. coli en vogelcholera overdragen op het pluimvee. Het ongedierte speelt soms ook een rol bij virusziekten zoals Aviaire influenza (AI). Het is daarom belangrijk om onder meer de voergang in de gaten te houden.

Knaagdieren dragen salmonella over

Hoe brengen knaagdieren salmonella over? Salmonella’s die bij pluimvee voorkomen worden ook aangetroffen bij muizen en ratten. Ook voor S. Typhimurium en S. Enteritidis is dat het geval. In de meeste gevallen veroorzaken de infecties geen symptomen. Al blijven ook knaagdieren gevoelig voor de negatieve gevolgen van een infectie met salmonella. Middels de keutels wordt de bacterie uitgescheiden. De kip kan deze meteen opnemen. In Nederland zijn geen resultaten van onderzoeken bekend. In andere landen bleek echter dat 20% van de ratten besmet is met salmonella. In Engeland werd aangetoond dat een keutel die besmet is met salmonella meer dan 86 dagen infecties kan veroorzaken. Verder werd hier een besmettingsniveau van 10% vastgesteld.

Verspreiding van S. Gallinarum

Knaagdieren kunnen ook de oorzaak zijn van het verspreiden van S. Gallinarum onder pluimveedieren. Het is op zich niet zo dat deze vogelbacterie zich vermenigvuldigt in het knaagdier. Het dier kan echter wel een passieve factor zijn in het overdragen van de bacterie van het ene naar het andere pluimveebedrijf. De resultaten van de onderzoeken naar salmonella zijn vergelijkbaar met die van de Campylobacter.

Vlekziekte vaak overgedragen door ratten en muizen

De bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae veroorzaakt vlekziekte. Een microbioloog isoleerde deze bacterie al in 1876. Deze bacterie, die voorkomt in water en in grond, veroorzaakt vooral ziektes bij pluimvee, kalveren, varkens en schapen. De stadia van de ziekte variëren van acuut (koorts, uitdroging, bloedvergiftiging en diarree), subacuut (vlekken) tot chronisch. Bij dit laatste stadium treden gewrichtsontstekingen en hartklepontstekingen op. Door snij- of krab-incidenten met een dier kunnen mensen besmet raken. We moeten hierbij vooral denken aan vogels, varkens en knaagdieren. Ook muizen en ratten zijn gevoelig voor ziekten die kunnen optreden na een infectie met Erysipelothrix rhusiopathiae. Knaagdieren spelen echter een belangrijke rol in het overbrengen van de bacterie op de bedrijven met vee.

C. difficile in de varkenshouderij

In het darmstelsel van mensen en veel diersoorten komt de Clostridium difficile (kortweg c. difficile) bacterie veel voor. Op zich vormt dit geen enkel probleem voor de gezondheid. Het wordt anders als het immuunsysteem minder goed functioneert. Bij jonge biggen bij wie de darmflora nog niet goed ontwikkeld is, kan de bacterie ernstige diarree veroorzaken. Meestal worden de ziektekiemen verspreid door ongedierte. Denk hierbij aan vliegen, kruipende insecten, muizen en ratten.

Veehouderijen ziekte verspreid

Actieve bestrijding ongedierte

Het risico dat ongedierte met zich meebrengt is groot. Daarom is actieve bestrijding nodig om infecties en ziekten te voorkomen. Nu vraagt een goede bestrijding en preventie wel om een gedegen kennis van de leefwijze van dit ongedierte. Laat de aanpak daarom over aan deskundigen. De meeste professionele veebedrijven hebben een contract met een bestrijdingsbedrijf. Meestal vindt er iedere zes weken een bezoek plaats. Is er echter sprake van veel ziekten in de buurt, dan is deze frequentie te laag. Komen er te veel knaagdieren op het bedrijf, dan is er ook extra begeleiding door het bestrijdingsbedrijf nodig. Zijn de dieren afgevoerd, dan nog zijn er extra controles nodig. Zeker als er in het vorige koppel ziekte aanwezig was. De kiem daarvan kan namelijk aanwezig blijven en het volgende koppel besmetten. Wordt er niet meer gevoerd in de stal, dan kiezen de knaagdieren een andere locatie. Ze kunnen in dat geval zelfs op andere bedrijven komen en nieuwe ziektekiemen meenemen. Het is noodzakelijk om deze problemen te bespreken met een professioneel bestrijdingsbedrijf. Deze kan dan op basis van een risicoanalyse stappen ondernemen.

APC kan u begeleiden

Naast bovengenoemde ziekten zijn er nog verschillende andere ziektes die voorkomen op de veehouderij waar ongedierte veelvuldig aanwezig is. Wilt u hierover verder geïnformeerd worden of wilt u weten hoe u bovenstaande risico’s kunt beperken? Neem dan contact met ons op.